Avoinna: Ma - Pe: 8:00 - 16:00 | 
asiakaspalvelu@elpac.fi(08) 5521 361

Liikennemerkit 2020

Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020 ja toi mukanaan joukon uudistuksia liikennemerkkeihin. Olemme koonneet alle uusien liikennemerkkien tärkeimmät tiedot ja viimeisimmät muutokset.

Liikennemerkkien koot

Liikennemerkkejä on kolmea kokoa. Pieni, normaali ja suuri koko. Yleensä käytetään normaalikokoisia liikennemerkkejä.
Kolmion muotoisen normaalikokoisen liikennemerkin sivun pituus on 900 mm.  Vastaavasti pienen kolmion sivu on 600 mm ja suuren 1350 mm.
Pyöreiden normaalikokoisten liikennemerkkien halkaisija on 640 mm. Pienen koon halkaisija on 400 mm ja suuren 900 mm. Kokovaihtoehdot ovat hyvin pitkälti riippuvaisia tieosuudesta ja sen sallitusta ajonopeudesta. 

Vilkut tietyömailla

Keltaisia varoitusvilkkuja käytetään kun kaista on suljettu ja vaihtoehtona on kaistanvaihto tai kiertotie.
punaisia varoitusvilkkuja käytetään ainoastaan jos tie on kokonaan suljettu.

Heijastavuusluokat

Liikennemerkkien heijastavuusluokat ovat R1, R2 ja R3. Suurempi luku tarkoittaa suurempaa kalvon paluuheijastavuuden luokkaa, eli valoa heijastuu takaisin enemmän. Eri heijastavuusluokkien luminanssiarvot on erikseen määritelty CE-hyväksytyille liikennemerkeille.
Heijastavuusluokan R2 kalvolla varustettua liikennemerkkiä käytetään valaistuilla ja vilkkailla pääteillä. Heijastavuusluokka R1 riittää pimeämmässä ja vähemmän liikennöidyssä ympäristössä. Kuitenkin tietyt tärkeimmät merkit kuten etuajo-oikeus- ja väistämismerkit merkitään edelleen R2 luokan kalvolla.
Heijastavuusluokkaa R3 käytetään lähinnä tien yläpuolisissa opasteissa.

Tietyömaiden ja muiden väliaikaisten liikenteen ohjaustilanteiden merkeissä käytetään yleensä niin sanottua päiväloistekalvoa kalvoluokasta R2 ja R3.

Uusi tieliikennelaki 

Kesäkuun ensimmäinen päivä astui voimaan uusi tieliikennelaki. Tämän myötä uudistuvat niin tiemerkinnät kuin liikennemerkitkin. Uusien liikennemerkkien käyttöönottoon on varattu 10 vuoden siirtymäaika. Pyöräteiden merkintöjen siirtymäkausi on muita merkkejä huomattavasti lyhyempi, ainoastaan muutaman vuoden vaihdellen kuitenkin merkkikohtaisesti. 

Uudet liikennemerkit

Liikennemerkkien uudistus liittyy tieliikennelain uudistukseen. Merkkien muutoksella pyritään kohti parempaa liikennemerkkien tunnistettavuutta. Uudistuksen tarkoitus on helpottaa merkkien tunnistettavuutta erityisesti kaukaa katsottaessa ja nopeasti lähestyttäessä. Samalla siirrytään lähemmäs kansainvälistä yhdenmukaisuutta. Merkkien uudistus vaikuttaa myös nykyaikaisissa autoissa käytettäviin automaattisiin liikennemerkkien tunnistusohjelmiin.

Liikennemerkkien pystytys valtion virallisille teille

Valtion virallisille teille tulevat pysyvät liikennemerkkikokonaisuudet tulee rakentaa ja pystyttää EN 12899-1:2007 -liikennemerkkistandardin mukaan. Näiden merkkien kiinnityksessä on tärkeää huomioida, että merkkikokonaisuus saa liikennemerkkistandardin vaatiman CE-hyväksynnän vain jos merkkikokonaisuudella eli liikennemerkillä ja sen kiinnikkeillä on CE-hyväksynnän mukainen sertifikaatti. Virallisille teille pystytettäessä tulee myös huomioida törmäysturvallisuus ja liikennemerkkistandardin mukaiset pystytysputket.

Liikennemerkkien pystytys kaupunkeihin ja kuntiin

Kaupunkien ja kuntien tieverkostojen liikennemerkkejä ei velvoita CE-hyväksyntä. Tämä tarkoittaa, että liikennemerkkikokonaisuuksien laatuvaatimukset ja törmäysturvallisuusmääräykset eivät ole yhtä tiukkoja kuin valtion hallinnoimilla virallisilla tieosuuksilla. Kaupunkien ja kuntien liikennemerkeissä ja niiden pystytysratkaisuissa tulee kuitenkin huomioida lain velvoittamat pykälät, joissa on kerrottu mm. eri alueiden merkkien heijastavuustarpeet ja törmäysturvallisuutta koskevat seikat.
Yksityisteille, taloyhtiöiden pihoille ja muille yksityisen tahon hallinnoimalle alueelle saa vapaasti pystyttää mitä tahansa merkkejä, kuitenkin ottaen huomioon virallisten teiden lähettyvillä olevat merkit ja niiden käyttöohjeistukset.

Liikennemerkkien väliaikainen pystytys

Yksityisteille, taloyhtiöiden pihoille ja muille yksityisen tahon hallinnoimille alueille saa vapaasti pystyttää mitä tahansa merkkejä, kuitenkin ottaen huomioon virallisten teiden lähettyvillä olevat merkit ja niiden käyttöohjeistukset.

Vanha vai uusi merkki

Hankkiessasi uusia liikennemerkkejä voit valita pääosin vuoteen 2030 asti vanhan tai uuden merkin. Osalla merkeistä on vain muutaman vuoden siirtymävaihe, joten hankinnan yhteydessä kannattaa varmistaa kyseisen merkin siirtymäkauden pituus. 

Vaihda nämä merkit ensimmäisenä

Vaikka liikennemerkkien siirtymäaika onkin pääosin 10 vuotta, suositellaan tiettyjä tärkeitä merkkejä vaihdettavaksi mahdollisimman pian. Tällaisia ovat mm. pyöräilyn ja mopoilun kieltävä merkki C12 ja Jalankulun, pyörällä ajamisen ja mopolla ajamisen kieltävä merkki C15.
Näissä merkeissä sisällön merkitys selkeytyy ja muuttuu loogisemmaksi.
envelopephone-handsetmap-markerconstructionmustache